Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών

Το ΣΔΕ Αχαρνών από τα πρώτα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα ολοκλήρωσε ήδη τον 9ο χρόνο λειτουργίας του. Το σχολείο απευθύνεται σε ενήλικες από 18 ετών και άνω που δεν έχουν τελειώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους, οι μαθητές μας λαμβάνουν το απολυτήριο Γυμνασίου και μπορούν να συνεχίσουν στο Λύκειο, Γενικό ή Επαγγελματικό.

Το Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας θεσμός της φαντασίας. Στεγάζει τα όνειρα ανθρώπων που δεν είχαν την τύχη να μορφωθούν και υλοποιεί ένα μέρος τους. Οι εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ είναι μη ευνοημένα παιδιά του παρελθόντος. Μπορεί να προέρχονται από φτωχές οικογένειες. Μπορεί να ανήκουν σε εθνική μειονότητα ή περιθωριακή ομάδα, να ζουν σε απομονωμένες περιοχές, να έχουν αποκτήσει τραυματικές εμπειρίες από ένα ανελαστικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το τοπίο της μάθησης όμως άλλαξε με τα ΣΔΕ, γιατί η ισότητα των ευκαιριών, η ελευθερία, ο σεβασμός, το ενδιαφέρον, η αξιοκρατία, η συνεργασία, η αποδοχή του διαφορετικού είναι οι αρχές του. Με την εύκρατη νοοτροπία του προτιμά να είναι ένα σχολείο πολιτισμού, αξιοπρέπειας, μόρφωσης μακριά από ψυχρά και ανούσια πρότυπα.

Φιλοδοξία τους είναι η προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ατομικές και κοινωνικές ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τα βιώματά τους.

Φιλοδοξία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών είναι η υλοποίηση των αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για κάλυψη γνώσεων απαραίτητων για τη γενική μόρφωση και την απόκτηση νέων σχετικά με την Κοινωνία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον. Μέσα σε ένα περιβάλλον ζωντανό και δημιουργικό, όλοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι, έχουμε αδράξει τη δεύτερη ευκαιρία. Μέσα στη μικρή αλλά σημαντική εκπαιδευτική μας κοινότητα συντελούνται μικρά και μεγάλα θαύματα της εκπαίδευσης των ονείρων μας

Γιώτα Σιδηροπούλου

Διευθύντρια του ΣΔΕ Αχαρνών

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη! Το σχολείο μας θα παραμείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κάθε Πέμπτη 09:00 με 13:00 Για άμεση επικοινωνία, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2102409737 ή να στείλετε e-mail στο sdeahar@sch.gr